İletişim Bilgileri

EĞİN PERDE

  • Yetkili Kişi: Halim Çakıl
  • Telefon numarası: +90 (212) 320-85-93, (212) 0850 205 46 86
  • Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi B Blok 8. Kat No:1250 Şişli-İstanbul, Şişli, İstanbul, 34384, Türkiye

Çalışma Saatleri

Temsilciliklerimiz

Sitedeki güncellemeler
Akustik Perde/Ses Yalıtım Perdesi

Akustik Perde/Ses Yalıtım Perdesi

Akustik ses yalıtım perdesi, çalışma odalarında, seslendirme stüdyolarında, yüksek sesli müzik yayını olan mekanlarda, başarıyla uygulanmaktadır.
sipariş alınır, 7 gün
990 TL/metretül
Satın Al
Ödeme ve Teslimat Şartları Çalışma Saatleri
İletişim Bilgileri
  • Yetkili Kişi: Halim Çakıl
  • Telefon numarası: +90 (212) 320-85-93, (212) 0850 205 46 86
  • Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi B Blok 8. Kat No:1250 Şişli-İstanbul, Şişli, İstanbul, 34384, Türkiye
Ürün ile ilgili detaylı bilgi

Yüksek sesin rahatsız ettiği mekanlarda, şehir gürültüsü, yüksek sesli müzik yayını olan yerlerde, cafe, bar, club, tatil köyü gibi yerlerde çevreye rahatsızlık vermeme adına, gürültüyü minimize etme işi akustik perde ile mümkündür.

Akustik Perde Uygun ses emici kumaşlardan, uygulanacak yerin ölçüsüne göre özel olarak üretilmektedir. Mekanın dekoruna uygun estetik tasarım ve renklerle ile daha şık hale getirilerek kullanıma sunulmaktadır.

Akustik nedir?
Ses bilimi ve teknolojisi. Cami, tiyatro, konferans salonu gibi yerlerde sesin en az yankı ve en çok netlikle dinleyici kitlelere ulaştırılması büyük önem taşırakustik
Bir odanın akustiği, düzensiz yankılardan dolayı güzel bir sesi, bir konuşmayı bozarak sinir bozucu yapabilir. ses yükselticiler, hoparlörler veya sesle ilgili herhangi bir sistemden çok şeyler beklenirken sonuç hayal kırıklığı olabilmektedir. İşte burada asıl problemin oda akustiği olduğu ortaya çıkmaktadır.
Akustik konusunda çalışmalara daha önceki devirlerdeki islam mimarisinde olduğu gibi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde de çok rastlanır. Binlerce insanın ibadet ettiği camilerde yankı özellikleri en ince noktalarına kadar incelenmiştir. İmamın sesinin dört bir köşeden duyulabilmesi için bütün tedbirler alınmıştır. Ecdat yadigarı bu ulu ibadethanelerde bugün de hiç bir yayın cihazına lüzum görülmeden ses her taraftan rahatça işitilebilmektedir.
Büyük türk Mimarı Sinan’ın, Süleymaniye Camiini yaptığı sıralarda, bu meşhur sanat adamını çekemeyenler, kendisini Kanuni Sultan Süleyman’a; "Cami yapılırken kubbenin altına yan gelip nargile fokurdatır, bu ne iştir?" diye şikayet etmişlerdi. padişah ani olarak cami inşaasını teftişe gitti. Hakikaten mimar Sinan’ı, nargilesi yanında kubbenin altında bir mindere oturmuş gördü. Çatık bir yüzle Sinan’a; "Bre bu ne hal Koca Sinan?" diye sordu. Mimar Sinan sükunetle; "Padişahım, dedi. Kerem edip şu nargileyi bir gözden geçirseniz."
Kanuni, gözünü nargileden tarafa çevirince hayret etti. Çünkü, nargilenin üstünde tömbeki yoktu, fokurdayan, sadece su idi. Sinan, padişaha dönerek şu sözleri söyledi:
"Şevketlüm, bu nargileyi burada sırf fokurtusundan faydalanmak için bulunduruyorum. Bu ses bana, bu camide okunacak Kur’an-ı kerim seslerinin, caminin her tarafına yayılması ve her tarafta aynı şekilde işitilmesi için icab eden tedbirleri almama yardım eder." Büyük sanatkar, böylece akustik tertibatı alıyordu.
Avrupalılarda ise akustik konusunda ilk ciddi çalışma, Harward Ünversitesi konferans salonunun akustiğinin çok bozuk olduğunu fark eden W.C.W. Sabine tarafından yapılmıştır (1900).
Ses yansıması: Kısa uzaklıklarda yansıyan ses, ana sesin bir devamı gibi duyulur. Bu, tam olmayan yankıdır. Sesin çıkış noktasıyla yansıdığı nokta arasında uzun bir mesafe varsa "tam yankı" teşekkül eder. Boş bir odada konuşulduğu yahut yüründüğü zaman ayak sesleri veya konuşma sesi dağılmadan geri döner. Yankıya yol açan böyle bir oda, mesela bir müze salonu "canlı oda" olarak; eşyanın ve yapım malzemesinin yankıyı en aza indirecek şekilde düzenlendiği bir oda ise "ölü oda" olarak isimlendirilir. "Yankısız salon"lar, özel maddelerle yapılmış ve döşenmiş ölü odalardır. Tamamen ses emici maddelerden yapılmış bu salonlarda her türlü sesli cihazın, mesela hoparlör, mikrofon gibi aletlerin kalite denemeleri yapılır.
Akustik yardımıyla sesin yansıma özelliklerinin bilinmesinden faydalanılarak deniz derinliklerini ölçmek de mümkün olmuştur.
Yankı zamanı: Bir sesin işitilmesi ile bu sesin bir veya daha fazla yansımasından doğan yankının duyulması arasında geçen zaman yankı zamanıdır. Bu terim akustik mühendislerince, verilen kapalı bir salonun akustik özelliklerini hesaplamada kullanılır. Bu zaman, bir ses dalgasının değerinin bir milyonda birine düşmesi için gereken zamandır. Canlı bir odanın yankı zamanı saniyelerce sürebilirken, ses emici eşyalarla kaplanmış bir ölü odanın yankı zamanı bir saniyenin küçük bir parçasıdır. Yankı zamanının uzun olduğu bazı kapalı yerlerde ses etkili ve renkli bir duruma gelir. Bu da yapılışa bağlı olan bir akustik özelliğidir. Bu olayın en iyi örneğine camilerimizde rastlanır.
Yankı zamanı, odanın hacmiyle DOĞRU orantılı olup, etraftaki eşya ve duvarların ses absorbsiyon gücü ile de kısmen ters orantılıdır. Absorbsiyonu bulmak için, yüzeyin alanı aynı yüzeyin ses absorbsiyon katsayısı ile çarpılır. Bütün yüzeylerin bu şekilde hesaplanmış olan değerlerinin toplamı ise, odanın toplam ses emme gücünü ortaya koyar.
Ses emiciler: Absorbsiyon katsayılarına bakıldığında, bazı maddelerin diğerlerinden daha iyi ses emdiği görülür. Bu, maddeye yöneltilen ses enerjisinin, emilen enerjiye oranına bakılarak bulunur. Pürüzsüz yüzeylerin absorbsiyon katsayısı düşüktür. Bazı yüzeylerin absorbsiyon katsayıları: Sıvalı yüzeyler: 0,03
Tahta kaplamaları: 0,10 Halılar: 0,25
Celotex denilen özel izolasyon maddesi: 0,60
Pürüzü hiç olmayan bazı yerlerde absorbsiyon katsayısı 0 civarındayken, bazı özel ses izolasyon maddelerinde 1,00’a ulaşır.
Bir ses kayıt stüdyosunda kaydedilen ses için yankı zamanı hayati önem taşır. Sesin ön planda olduğu tiyatro, konferans salonu gibi yerlerde yankı zamanının düşük tutulması istenir. Buralarda yankı zamanı bir saniyenin altında olmalıdır. Ses kayıt stüdyolarında yankı zamanı bir saniyenin çok
altındadır.
Sözlükte "akustik" ne demek?
1. fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankıbilim.
2. Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi, ses dağılımı, yankılanım.
Akustik kelimesinin ingilizcesi
[Akustik (die) ] n. acoustics, science of sound, manner in which sound is transmitted within an enclosed space (as in a room, auditorium, etc.)
adj. acoustic, audible, whispering
n. acoustics, science of sound, manner in which sound is transmitted within an enclosed space (as in a room, auditorium, etc.)
Köken: Fransızca

Kaynak: http://akustik.nedir.com/#ixzz3K3fdaLhY

Sipariş bilgileri
  • Fiyat: 990 TL/metretül
Ticiz.com'un rehber kategorisi: İstanbul'daki Perdeler ve tül perdeler
Oluşturma tarihi: 13.07.2012 08:36
Düzenleme tarihi: 09.09.2018 19:24